top of page

IMMA BERTRAN SERRA

Psicología i Neuropsicología al Centre de la Mà.

CURRICULUM VITAE

DADES PERSONALS
Nom i cognoms Mª Inmaculada Bertran Serra
Data Naixement 17-9-1968
Telèfon 625684335
Email ibertran@centredelama.com


ESTUDIS I FORMACIÓ ACADÈMICA
1985. Batxillerat Unificat Polivalent (BUP): Col·legi “Abat Oliba”. Barcelona. Qualificació global: Notable.

1986. Curs d'Orientació Universitària (COU): Institut de Batxillerat “Maragall”. Barcelona. Qualificació global: Notable

1987-1991. Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona.
Qualificació global: Notable

1992-1994. Màster de Formació Professional en Neuropsicologia.
Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació global: Excel·lent

2010. Homologació títol Psicologia Clínica

2008-2010. Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic. Fundació Clínic. Escola Eixample-clínic. Qualificació global: Notable


ACTIVITAT PROFESSIONAL I CLÍNICA
Octubre 1990-1998
Servei de Neurologia. Hospital de la Mar. InstitutMunicipal d’Assistència Sanitària (I.M.A.S.), Barcelona. Assistent de la Secció de Neuropsicologia.

Setembre 1993-Gener 1998
Institut Municipal de Recerques Mèdiques (I.M.I.M.). Becària amb diferents projectes (que consten en l'apartat de Treballs de recerca).

Octubre 1990-Maig 1998
Consulta de Neurologia-Neuropsicologia del Dr. J. Peña-Casanova. Activitat clínica privada com a Psicòloga-Neuropsicòloga

1995-1998
Centre Geriàtric Municipal. I.M.A.S. Responsable de la coordinació i orientació de les pràctiques d'alumnes del Màster de Neuropsicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona

Juliol 1998-Juliol 2001
Centri de Diagnòstic de la Memòria. Psicòloga-Neuropsicòloga en consulta privada del Dr. J. Peña-Casanova

Oct. 2002-Octubre 2003
Màster de Neuropsicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinació del pràcticum d'alumnes

Juliol 2001- Agost 2003
Centre posthospitalari de Fisioteràpia neurològica MANFRED. Neuropsicòloga-Psicòloga clínica

Juliol 2001-Agost 2003
Centri de Dia del Club d’Avis els Saleses.Valoracions cognitives, diagnòstic i orientació de teràpia d'estimulació cognitiva en grup de pacients amb demències lleus-moderades

Agost 2003-2015
Institut Poal de Reumatologia. Psicòloga-Neuropsicòloga del Grup d'Especialistes de la mà i l'extremitat superior


Juliol 2002-Actualment
Centre de la Mà de Barcelona. Psicòloga-Neuropsicòloga del Grup d'Especialistes de la Mà i de l'Extremitat Superior. Co-direcció del Centrede la Mà de Barcelona

PUBLICACIONS, CAPITULOS DE LLIBRES I ARTICULOS EN REVISTES
Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Limb praxi patterns in early-*moderate stages of dementiaof the Alzheimer type. Revista de Neurologia. Vol21, 112: Nov-*Dic 1993.

Santacruz P, López R, Martí MJ, Charques I, Peña J, Bertran-Serra I, Catafau A, Lomeña F, Blesa R. L'heterogeneïtat simptomàtica de la degeneració córtico-basal (DCB). Neurologia vol 8, 10. Desembre 1993.

Bertran-Serra I, Santacruz P, López R, Catafau A, Lomeña F, Peña J, Blesa R. Síndrome de l'atròfia focal posterior i manifestacions visuoespacials dominants. Neurologia vol 8, 10. Desembre 1993.
Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, del Ser T. Avaluació neuropsicològica de la demència. En: Avaluació neuropsicològica i funcional de la demència. Del Ser T, Peña-Casanova J. Ed. ProusSA. Barcelona, 1994.

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Manero RM. Metodologies de rehabilitació de l'afàsia: revisió. En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Pérez M, Bertran-Serra I, Manero RM, Peña-Casanova J. Rehailitación dels trastorns de la comprensió verbal. En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Pérez M, Manero RM, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. Rehailitación dels trastorns de l'expressió verbal. En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Peña-Casanova J, Pérez M, Manero RM, Bertran-Serra I. Rehabilitació del discurs i de la comunicació (aspectes pragmàtics). En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Peña-Casanova J, Pérez M, Bertran-Serra. Rehabilitació dels trastorns associats a l'afàsia. En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Peña-Casanova J, Manero RM, Bertran-Serra I. Aspectes psicològics, neuropsiquiátricos i conductuals dels afàsics. Aspectes socials i teràpia en grup. En: Peña-Casanova J, Pérez M. La rehabilitació de l'afàsia i trastorns associats. 2a ed. Masson. Barcelona, 1995.

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Santacruz P, López R, Catafau A, Lomeña F, Blesa R. Posterior focal atrophy syndrome with dominantvisuospatial manifestations. Journal of Neurology, 241 (1).
Blesa R, López R, Santacruz P, Vila N, Catafau A, Lomeña F, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. Temporal pole atrophy syndrome with dominantlanguage redution and personality changes. Journal of Neurology, 241 (1).

Santacruz P, López R, Martí MJ, Charques I, Catafau A, Lomeña F, Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Blesa R. Progressive parietal focal atrophicsyndrome with apràxia, visuospatial alterations, “àlien limb” phenomenon and parkinsonism. Journal of Neurology, 241 (1).

Vermell F, Alom J, Peña-Casanova J, del Ser T, Acarín N, Manubens JM, Gabriel R i GERMCIDE. Registre multicèntric de casos incidents de demència. Un estudi del grup de demències de la Societat Espanyola de Neurologia. Neurologia. Vol9, 9: 401-406. Novembre 1994.

Bertran-Serra I, Aliva S, Jové C, Ollé L, Tayó C, Cervera AM, Peña-Casanova J. Estudi descriptiupoblacional en un centri geriàtric. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Bertran-Serra I, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. Procès d’adaptació als llengüescatalana i castellana de l’ADAS (escala perl’avaluació de la malaltia d’Alzheimer) Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Bertran-Serra I, Espel G, Bressoli M, Oliveras C, Peña-Casanova J. Descripció d’un cas de síndrome parietal progressiva. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Santacruz P, Torner L, Soler T, Rivero A, Santiago MJ, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J, Blesa R. L’ADAS a la població catalana: estudis preliminars. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Bressoli M, Bertran-Serra I, Böhm P, Espel G, Manero RM, Martí A, Blesa R, Peña-Casanova J. Avaluació neuropsicològica de la deterioració cognitiva amb el Test Barcelona Abreujat i el ADAS. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Espel G, Bertran-Serra I, Böhm P, Manero RM, Martí A, Bressoli M, Blesa R, Peña-Casanova J. Estudi comparatiu entre el MMSE i el Test Barcelona. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Böhm P, Bertran-Serra I, Espel G, Manero RM, Martí A, Bressoli M, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. Tres escalis d’AVD en la seva versiócastellana. Estudi descriptiu i valor predictiu en l’avaluació de la DTA. Resultats preliminars. Neuropsychologia Llatina, 1996 Vol 2 (1).

Soler T, Santacruz P, Blesa R, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. L’ADAS. NeuropsychologiaLlatina, 1996 Vol 2 (1).

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Bateries i test per a l'exploració neuropsicològica de la Malaltia d'Alzheimer. En: Semiologia i especificitat en el diagnòstic clínic de la malaltia d'Alzheimer. EdDrug Pharma SL, 1997.

J. Peña-Casanova, I. Bertran-Serra. Exploració i aspectes neuropsicològics de les síndromes focals cerebrals progressius. Anàlisi preliminar. Neurologia, Vol 12: 2, Maig 1997.

J. Peña-Casanova, J. Guàrdia, I. Bertran-Serra, RM. Manero, A. Jarne. Versió abreujada del Test Barcelona (I): subtest i perfils normals. Neurologia, vol 12, 3 Març 1997.

J. Guàrdia, J. Peña-Casanova, I. Bertran-Serra, RM. Manero, M. Bressoli, P. Böhm, G. Espel, A. Martí. Versió abreujada del Test Barcelona (II): puntuació global normalitzada. Neurologia, vol 12, 3 Març 1997.

J. Peña-Casanova, M. Bressoli, I. Bertran-Serra, RM. Manero, G. Espel, A. Martí, P. Böhm, R. Blesa i J. Guàrdia. Versió abreujada del Test Barcelona (III): validesa de criteri amb el ADAS-*Cog. Neurologia, vol 12, 3 Març 1997.

Bertran-Serra I, Blesa R, Bressoli M, Böhm P, Hernández G, Sol JM, Aguilar M, Peña-Casanova J. Declini on the Alzheimer’s disease assessmentscale cognitive part (ADAS-*Cog): Ecologicalcorrelations. Journal of Neurology, 244 (3), 1997.

Peña-Casanova J, Böhm P, Blesa R, Aguilar M, Bertran-Serra I, Hernández G, Insa R, Pujol A, Sol JM. Normative data of cognitive instruments forthe assessment of dementia (NORMACODEM). Objectives, contents and subjects. Journal ofNeurology, 244 (3), 1997.

Blesa R, Peña-Casanova J, Aguilar M, Hernández G, Sol JM and NORMACODEM group study. Performance on a spanish version of theMinimental Scale Examination (MMSE) in relationto demographic characteristics. Journal ofNeurology, 244 (3), 1997.

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Exploració i aspectes neuropsicològics de les síndromes focals cerebrals progressius: anàlisi preliminar. Neurologia, 12, 2: 12-26. Maig 1997.

Bressoli M, Peña-Casanova J, Blesa R, Bertran-Serra I, Hernández G, Sol JM, Aguilar M. Alzheimer’s Disease Assessment Scale: age andeducation correction. Journal of Neurology, 244 (3), 1997.

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Exploració neuropsicològica de la demència. En: Alberca R, López-pousa S. Malaltia d'Alzheimer i altres demències. Ed. IM&C, 1998.

Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Exploració neuropsicològica de la malaltia d'Alzheimer. En: Alberca R, López-pousa S. Malaltia d'Alzheimer i altres demències. Ed. IM&C, 1998.

Lecours AR, Peña-Casanova J, Bertran-Serra I. Capítol 8. Correlacions anatomoclínicas. En: Lecours AR, Peña-Casanova J. Dislèxies i disgrafias: teoria, formes clíniques i exploració. Ed. Masson, 1998.

Material d'intervenció cognitiva per a malalts d'Alzheimer. Programa Activem la ment de la Fundació La Caixa. Col·laboració en l'elecció del material i confecció del Llibre 5 d'exercicis, 1999.
Peña-Casanova J, Bertran-Serra I., Serra A, Bori I. Uncommonly long sequences of speechautomatisms in a young woman with traumaticbrain injury . Journal of Neurolingüistics, 15 (2): 109-128, 2002.

Rafael Blesa, Montse Pujol, Miguel Aguilar, Pilar Santacruz, Imma Bertran-Serra, Gonzalo Hernández, José M. Sol, Jordi Peña-Casanova andNORMACODEM Group. Clinical validity of the‘mini-mental state’ for Spanish speakingcommunities. Neuropsychologia, 39 (11): 1150-1157, 2001.

COMUNICACIONS ORALS, PÓSTERS I CONFERÈNCIES

“Patrones de disociación de las praxias gestuales en estadios leves-moderados de la DTA”. XXII Reunión de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Hotel Sant Bernat. Montseny, 13 Abril 1992.

 

“Patrones de disociación del lenguaje en estadios leves-moderados de la DTA”. XXII Reunión de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Hotel Sant Bernat. Montseny, 13 Abril 1992.

 

“Estructura cognitiva y deterioro en la enfermedad de Alzheimer. Nuevos conceptos y problemas diagnósticos específicos”. Talleres de Neuropsicología. Las demencias: neuropsicología e intervención socio-sanitaria. Auditorium Sandoz S.A.E. Barcelona, 29 Octubre 1992.

 

“Patrones práxicos en estadios leves-moderados de la demencia tipo Alzheimer”. XLIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos de Barcelona, 8 Diciembre 1992.

 

“Detección del deterioro cognitivo en medicina y cirugía: una aproximación al alcance de la práctica diaria”. Departamento de Medicina. Servicio de Neuropsicología. Hospital del Mar. Barcelona, 6 Mayo 1993.

 

“Malaltia de Pick: aportació d’un cas”. XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“Què ofereix la neuropsicologia en l’avaluació de la degeneració còrtico-basal (DCB). Exemple d’un cas”. XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“Estudi longitudinal d’un cas d’afàsia progressiva”.XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“La heterogeneidad sintomática de la degeneración córtico-basal”. P. Santacruz, R. López, M.J. Martí, I. Charques, J. Peña, I. Bertran-Serra, A. Catafau, F. Lomeña, R. Blesa. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 9 Diciembre 1993.

 

“Síndrome de la atrofia focal posterior y manifestaciones visuoespaciales dominantes”. I. Bertran-Serra, P. Santacruz, R. López, A. Catafau, F. Lomeña, J. Peña, R. Blesa. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 10 Diciembre 1993.

 

“Estudio neuropsicológico del deterioro”. Centro Neuropsiquiátrico “Sagrado Corazón”. Martorell. Barcelona, 17 Junio 1994.

 

“Posterior focal atrophy syndrome with dominant visuospatial manifestations”. Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Santacruz P, López R, Catafau A, Lomeña F, Blesa R. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

“Temporal pole atrophy syndrome with dominant language redution and personality changes”. Blesa R, López R, Santacruz P, Vila N, Catafau A, Lomeña F, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

Progressive parietal focal atrophic syndrome with apraxia, visuospatial alterations, “alien limb”phenomenon and parkinsonism”. Santacruz P, López R, Martí MJ, Charques I, Catafau A, Lomeña F, Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Blesa R. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

“Concordància entre els resultats de dues versions en espanyol del miniexamen cognoscitiu (Folstein versus Lobo)”. Jové C, Aliva S, Tayó C, Ollé ME, Miralles R, Bertran I, Cervera AM, Peña-Casanova J. IV simposi d’atenció sociosanitària. Barcelona, 2 Marzo 1995.

 

Ponente en los “Talleres sobre rehabilitación del lenguaje”. Auditorium Sandoz. Barcelona, 31 Marzo 1995 con los temas siguientes:

 

-“Rehabilitación de los trastornos de la expresión verbal”

-“Rehabilitación de los trastornos de la comprensión”

-“Rehabilitación del discurso y de la comunicación”

 

“Estudi descriptiu poblacional en un centre geriàtric”. Bertran-Serra I, Aliva S, Jové C, Ollé L, Tayó C, Cervera AM, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Procès d’adaptació a les llengües catalana i castellana de l’ADAS (escala per l’avaluació de la malaltia d’Alzheimer)”. Bertran-Serra I, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Descripció d’un cas de síndrome parietal progressiva”. Bertran-Serra I, Espel G, Meza M, Oliveras C, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“L’ADAS a la població catalana: estudis preliminars”. Santacruz P, Torner L, Soler T, Rivero A, Santiago MJ, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J, Blesa R. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Evaluación neuropsicológica del deterioro cognitivo con el Test Barcelona Abreviado y el ADAS”. Meza M, Bertran-Serra I, Böhm P, Espel G, Manero RM, Martí A, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Estudi comparatiu entre el MMSE i el Test Barcelona”. Espel G, Bertran-Serra I, Böhm P, Manero RM, Martí A, Meza M, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“Tres escales d’AVD en la seva versió castellana. Estudi descriptiu i valor predictiu en l’avaluació de la DTA. Resultats preliminars”. Böhm P, Bertran-Serra I, Espel G, Manero RM, Martí A, Meza M, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“L’ADAS”. Soler T, Santacruz P, Blesa R, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“Demencia secundaria a intoxicación por monóxido de carbono”. Meza M, Böhm P, Espel G, Martí A, Bertran-Serra I, Manero RM, Lorenzo J, Oliveras C, Pou A, Peña-Casanova J. III Simposio de la Sociedad Española de Neuropsicología (SENP). Hospital Central de Asturias. Oviedo, 17 Noviembre 1995.

 

“Hallazgos neuropsicológicos en una paciente diagnosticada de probable esclerosis concéntrica de Balo”. Meza M, Böhm P, Espel G, Martí A, Bertran-Serra I, Palomeras E, Oliveras C, Pou A, Peña-Casanova J. III Simposio de la Sociedad Española de Neuropsicología (SENP). Hospital Central de Asturias. Oviedo, 18 Noviembre 1995.

 

Detección de trastornos cognitivos y discapacidades en un centro geriátrico. Estudio descriptivo poblacional. Bertran-Serra I, Aliva S, Jové C, Ollé L,

Tayó C, Cervera AM, Peña-Casanova J. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 14 Diciembre 1995.

 

Registro multicéntrico de casos incidentes de demencia: Exploración neuropsicológica. Datos generales por áreas. Peña-Casanova J, Bertran-Serra J. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 15 Diciembre 1995.

 

Validación del Test Barcelona Abreviado versus MMSE de Folstein. Bertran-Serra I, Peña-Casanova J, Meza M, Böhm P, Espel G, Manero RM, Martí A, Blesa R. X Congreso de la Sociedad Española de Neurología. Arona. Tenerife, Mayo 1996.

 

El test SKT. ¿Un complemento al tradicional MMSE de Folstein?. Serra A, Pedemonte A, Bertran-Serra I, Blesa R, Peña-Casanova J. XXX Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Gerona, 29 Junio 1996.

 

Aspectos neuropsicológicos. I Curso Nacional de enfermedad de Alzheimer. Clínica Universitaria. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona, 25 Octubre 1996.

 

Aspectos psicológicos en el proceso de la enfermedad de Alzheimer. III Sesión de trabajo de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE): Calidad de vida en el enfermo neurológico. Palacio de Congresos. Barcelona, 13 Diciembre 1996.

 

“El test SKT como instrumento de valoración rápida del estado mnésico y atencional. Estudio preliminar”. Bertran-Serra I, Pedemonte A, Serra A, Peña-Casanova J. XXX Reunión científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Gerona, 29 Junio 1996.

 

Decline on the Alzheimer’s disease assessment scale cognitive part (ADAS-Cog): Ecological correlations. Bertran-Serra I, Blesa R, Meza M, Böhm P, Hernández G, Sol JM, Aguilar M, Peña-Casanova J. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

“Normative data of cognitive instruments for the assessment of dementia (NORMACODEM). Objectives, contents and subjects”. Peña-Casanova J, Böhm P, Blesa R, Aguilar M, Bertran-Serra I, Hernández G, Insa R, Pujol A, Sol JM. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

“Performance on a spanish version of the Minimental Scale Examination (MMSE) in relation to demographic characteristics”. Blesa R, Peña-Casanova J, Aguilar M, Hernández G, Sol JM and NORMACODEM group study. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

The syndrom Kurztest (SKT): a spanish validation. Bertran-Serra I, Blesa R, Serra A, Riera M, Zabay C, Castellví M, Toyrán E, Cejudo JC, Peña-Casanova J. Eight Congress of the International Psychogeriatric Association (IPA). Jerusalem. Israel, 17 and 18 August 1997.

 

“The Abreviated Barcelona Test (ABT): measurement of cognitive decline over six months in a spanish AD population”. Manero RM, Bertran-Serra I, Blesa R, Böhm P, Hernández G, Sol JM, Peña-Casanova J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

 “The Abreviated Barcelona Test version (ABT): the criteria validity with the ADAS-Cog.”. Peña-Casanova J, Meza M, Bertran-Serra I, Manero RM, Espel G, Martí A, Böhm P, Blesa R, Guardia J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive part (ADAS-Cog.): 6 months evolution in control subjects, cogntive impairment without dementia (CIWD) and Alzheimer’s Disease patients (AD)”. Bertran-Serra I, Blesa R, Manero RM, Böhm P, Meza M, Sol JM, Hernández G, Aguilar M, Peña-Casanova J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Clinical validity and utility of the Interview for the Deterioration of Daily living in Dementia (IDDD) for spanish speaking communities”. Böhm P, Peña-Casanova J, Blesa R, Bertran-Serra I, Manero RM, Hernández G, Sol JM, Aguilar M. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Dementia Registry of the GERMCIDE Study Group (Spanish Society of Neurology). Etiology of the registered cases”. Bermejo F, Artolazabal J, Alom J, Peña-Casanova J, del Ser T, Canals A and the GERMCIDE Study Group. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Aproximación modular a la exploración neuropsicológica”. IV Sesiones de Trabajo de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE): El cuidado especializado en el enfermo neurológico. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

 

“Patrones de disociación de las praxias gestuales en estadios leves-moderados de la DTA”. XXII Reunión de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Hotel Sant Bernat. Montseny, 13 Abril 1992.

 

“Patrones de disociación del lenguaje en estadios leves-moderados de la DTA”. XXII Reunión de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Hotel Sant Bernat. Montseny, 13 Abril 1992.

 

“Estructura cognitiva y deterioro en la enfermedad de Alzheimer. Nuevos conceptos y problemas diagnósticos específicos”. Talleres de Neuropsicología. Las demencias: neuropsicología e intervención socio-sanitaria. Auditorium Sandoz S.A.E. Barcelona, 29 Octubre 1992.

 

“Patrones práxicos en estadios leves-moderados de la demencia tipo Alzheimer”. XLIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos de Barcelona, 8 Diciembre 1992.

 

“Detección del deterioro cognitivo en medicina y cirugía: una aproximación al alcance de la práctica diaria”. Departamento de Medicina. Servicio de Neuropsicología. Hospital del Mar. Barcelona, 6 Mayo 1993.

 

“Malaltia de Pick: aportació d’un cas”. XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“Què ofereix la neuropsicologia en l’avaluació de la degeneració còrtico-basal (DCB). Exemple d’un cas”. XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“Estudi longitudinal d’un cas d’afàsia progressiva”.XXIV reunió científica de primavera de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Termas Orión. Santa Coloma de Farners, 23 Octubre 1993.

 

“La heterogeneidad sintomática de la degeneración córtico-basal”. P. Santacruz, R. López, M.J. Martí, I. Charques, J. Peña, I. Bertran-Serra, A. Catafau, F. Lomeña, R. Blesa. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 9 Diciembre 1993.

 

“Síndrome de la atrofia focal posterior y manifestaciones visuoespaciales dominantes”. I. Bertran-Serra, P. Santacruz, R. López, A. Catafau, F. Lomeña, J. Peña, R. Blesa. XLV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 10 Diciembre 1993.

 

“Estudio neuropsicológico del deterioro”. Centro Neuropsiquiátrico “Sagrado Corazón”. Martorell. Barcelona, 17 Junio 1994.

 

“Posterior focal atrophy syndrome with dominant visuospatial manifestations”. Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Santacruz P, López R, Catafau A, Lomeña F, Blesa R. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

“Temporal pole atrophy syndrome with dominant language redution and personality changes”. Blesa R, López R, Santacruz P, Vila N, Catafau A, Lomeña F, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

Progressive parietal focal atrophic syndrome with apraxia, visuospatial alterations, “alien limb”phenomenon and parkinsonism”. Santacruz P, López R, Martí MJ, Charques I, Catafau A, Lomeña F, Peña-Casanova J, Bertran-Serra I, Blesa R. IV Meeting of the European Neurological Society. Palacio de Congresos. Barcelona, 26 Junio 1994.

 

“Concordància entre els resultats de dues versions en espanyol del miniexamen cognoscitiu (Folstein versus Lobo)”. Jové C, Aliva S, Tayó C, Ollé ME, Miralles R, Bertran I, Cervera AM, Peña-Casanova J. IV simposi d’atenció sociosanitària. Barcelona, 2 Marzo 1995.

 

Ponente en los “Talleres sobre rehabilitación del lenguaje”. Auditorium Sandoz. Barcelona, 31 Marzo 1995 con los temas siguientes:

 

-“Rehabilitación de los trastornos de la expresión verbal”

-“Rehabilitación de los trastornos de la comprensión”

-“Rehabilitación del discurso y de la comunicación”

 

“Estudi descriptiu poblacional en un centre geriàtric”. Bertran-Serra I, Aliva S, Jové C, Ollé L, Tayó C, Cervera AM, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Procès d’adaptació a les llengües catalana i castellana de l’ADAS (escala per l’avaluació de la malaltia d’Alzheimer)”. Bertran-Serra I, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Descripció d’un cas de síndrome parietal progressiva”. Bertran-Serra I, Espel G, Meza M, Oliveras C, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“L’ADAS a la població catalana: estudis preliminars”. Santacruz P, Torner L, Soler T, Rivero A, Santiago MJ, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J, Blesa R. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Evaluación neuropsicológica del deterioro cognitivo con el Test Barcelona Abreviado y el ADAS”. Meza M, Bertran-Serra I, Böhm P, Espel G, Manero RM, Martí A, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 17 Junio 1995.

 

“Estudi comparatiu entre el MMSE i el Test Barcelona”. Espel G, Bertran-Serra I, Böhm P, Manero RM, Martí A, Meza M, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“Tres escales d’AVD en la seva versió castellana. Estudi descriptiu i valor predictiu en l’avaluació de la DTA. Resultats preliminars”. Böhm P, Bertran-Serra I, Espel G, Manero RM, Martí A, Meza M, Santacruz P, Blesa R, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“L’ADAS”. Soler T, Santacruz P, Blesa R, Bertran-Serra I, Peña-Casanova J. XVIII Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Parador Nacional de Turisme. Cardona, 18 Junio 1995.

 

“Demencia secundaria a intoxicación por monóxido de carbono”. Meza M, Böhm P, Espel G, Martí A, Bertran-Serra I, Manero RM, Lorenzo J, Oliveras C, Pou A, Peña-Casanova J. III Simposio de la Sociedad Española de Neuropsicología (SENP). Hospital Central de Asturias. Oviedo, 17 Noviembre 1995.

 

“Hallazgos neuropsicológicos en una paciente diagnosticada de probable esclerosis concéntrica de Balo”. Meza M, Böhm P, Espel G, Martí A, Bertran-Serra I, Palomeras E, Oliveras C, Pou A, Peña-Casanova J. III Simposio de la Sociedad Española de Neuropsicología (SENP). Hospital Central de Asturias. Oviedo, 18 Noviembre 1995.

 

Detección de trastornos cognitivos y discapacidades en un centro geriátrico. Estudio descriptivo poblacional. Bertran-Serra I, Aliva S, Jové C, Ollé L,

Tayó C, Cervera AM, Peña-Casanova J. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 14 Diciembre 1995.

 

Registro multicéntrico de casos incidentes de demencia: Exploración neuropsicológica. Datos generales por áreas. Peña-Casanova J, Bertran-Serra J. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 15 Diciembre 1995.

 

Validación del Test Barcelona Abreviado versus MMSE de Folstein. Bertran-Serra I, Peña-Casanova J, Meza M, Böhm P, Espel G, Manero RM, Martí A, Blesa R. X Congreso de la Sociedad Española de Neurología. Arona. Tenerife, Mayo 1996.

 

El test SKT. ¿Un complemento al tradicional MMSE de Folstein?. Serra A, Pedemonte A, Bertran-Serra I, Blesa R, Peña-Casanova J. XXX Reunió científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Gerona, 29 Junio 1996.

 

Aspectos neuropsicológicos. I Curso Nacional de enfermedad de Alzheimer. Clínica Universitaria. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. Pamplona, 25 Octubre 1996.

 

Aspectos psicológicos en el proceso de la enfermedad de Alzheimer. III Sesión de trabajo de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE): Calidad de vida en el enfermo neurológico. Palacio de Congresos. Barcelona, 13 Diciembre 1996.

 

“El test SKT como instrumento de valoración rápida del estado mnésico y atencional. Estudio preliminar”. Bertran-Serra I, Pedemonte A, Serra A, Peña-Casanova J. XXX Reunión científica de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Gerona, 29 Junio 1996.

 

Decline on the Alzheimer’s disease assessment scale cognitive part (ADAS-Cog): Ecological correlations. Bertran-Serra I, Blesa R, Meza M, Böhm P, Hernández G, Sol JM, Aguilar M, Peña-Casanova J. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

“Normative data of cognitive instruments for the assessment of dementia (NORMACODEM). Objectives, contents and subjects”. Peña-Casanova J, Böhm P, Blesa R, Aguilar M, Bertran-Serra I, Hernández G, Insa R, Pujol A, Sol JM. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

“Performance on a spanish version of the Minimental Scale Examination (MMSE) in relation to demographic characteristics”. Blesa R, Peña-Casanova J, Aguilar M, Hernández G, Sol JM and NORMACODEM group study. VIIth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece. June 1997.

 

The syndrom Kurztest (SKT): a spanish validation. Bertran-Serra I, Blesa R, Serra A, Riera M, Zabay C, Castellví M, Toyrán E, Cejudo JC, Peña-Casanova J. Eight Congress of the International Psychogeriatric Association (IPA). Jerusalem. Israel, 17 and 18 August 1997.

 

“The Abreviated Barcelona Test (ABT): measurement of cognitive decline over six months in a spanish AD population”. Manero RM, Bertran-Serra I, Blesa R, Böhm P, Hernández G, Sol JM, Peña-Casanova J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

 “The Abreviated Barcelona Test version (ABT): the criteria validity with the ADAS-Cog.”. Peña-Casanova J, Meza M, Bertran-Serra I, Manero RM, Espel G, Martí A, Böhm P, Blesa R, Guardia J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive part (ADAS-Cog.): 6 months evolution in control subjects, cogntive impairment without dementia (CIWD) and Alzheimer’s Disease patients (AD)”. Bertran-Serra I, Blesa R, Manero RM, Böhm P, Meza M, Sol JM, Hernández G, Aguilar M, Peña-Casanova J. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Clinical validity and utility of the Interview for the Deterioration of Daily living in Dementia (IDDD) for spanish speaking communities”. Böhm P, Peña-Casanova J, Blesa R, Bertran-Serra I, Manero RM, Hernández G, Sol JM, Aguilar M. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Dementia Registry of the GERMCIDE Study Group (Spanish Society of Neurology). Etiology of the registered cases”. Bermejo F, Artolazabal J, Alom J, Peña-Casanova J, del Ser T, Canals A and the GERMCIDE Study Group. 13th International Conference and 7th Annual European Meeting “Alzheimer- the Blind Hunter”. Finlandia Hall, Helsinki. Finland, 30 September 1997.

 

“Aproximación modular a la exploración neuropsicológica”. IV Sesiones de Trabajo de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE): El cuidado especializado en el enfermo neurológico. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

“Validación ecológica del Test Barcelona Abreviado”. Meza M, Böhm P, Espel G, Martí I, Bertran-Serra I, Manero RM, Peña-Casanova J. IL Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

“Validación concurrente de tres instrumentos funcionales en una población española: datos preliminares”. Böhm P, Meza M, Martí A, Espel G, Manero RM, Bertran-Serra I, Cejudo JC, Sol JM, Hernández J, Aguilar M, Blesa R, Peña-Casanova J. IL Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

“Signos extrapiramidales en la enfermedad de Alzheimer”. Del Ser T, Pondal M, Bermejo F, GERMCIDE. IL Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

“Frecuencia alélica de la Apolipoproteina E (APOE) en una población clasificada según la Global Deterioration Scale (GDS) y su relación con las escalas de demencia”. Blesa R, Oliva R, Peña-Casanova J, Aguilar M, Charques I, Santacruz P, Torner L, Soler T, Hernández G, Sol JM, Tolosa E y grupo NORMACODEM. IL Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos. Barcelona, 11 Diciembre 1997.

 

Jornades “Activem la Ment” organitzades per la Fundació “la Caixa” impartint el taller d’Intervenció cognitiva. Barcelona 7-8 Octubre de 1999.

 

Jornades “Activem la Ment” organitzades per la Fundació “la Caixa” impartint el taller d’Intervenció cognitiva. Barcelona 28-29 Octubre de 1999.

 

Jornades “Activem la Ment” organitzades per la Fundació “la Caixa” impartint el taller d’Intervenció cognitiva. Madrid 2-3 de Juny de 2000.

 

Jornades “Activem la Ment” organitzades per la Fundació “la Caixa” impartint el taller d’Intervenció cognitiva. Barcelona 16-17 de Juny de 2000.

 

Jornades “Activem la Ment” organitzades per la Fundació “la Caixa” impartint el taller d’Intervenció cognitiva. Barcelona 30 de Juny i 1 de Juliol de 2000.

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Barcelona (5-6 Junio 2001).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Valencia (8-9-Noviembre 2001).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Granada (22-23 Noviembre 2001).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Bilbao (9-10 Mayo 2002).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Barcelona (13-14 Junio 2002).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Barcelona (27-28 Junio 2002).

 

Jornades “Activem la Ment” organizadas por la Fundació “la Caixa” impartiendo el taller de Intervención cognitiva. Madrid (4-5 Julio 2002).

TREBALLS DE RECERCA
Col·laboració en l'aplicació de tests per a la Normalització de la Versió Abreujada del Programa Integrat d'Exploració Neuropsicològica. Test Barcelona. Secció de Neuropsicologia. Hospital de la Mar. Octubre-Desembre 1991.

Col·laboració en el Protocol d'Estudi Multicèntric de Casos Incidents de Demència a Espanya. Societat Espanyola de Neurologia. Grup d'Estudi de Demències. Fons de Recerques Sanitàries de la Seguretat Social (FISSS). Beca FISSS. (FIS92/0046-08).

Neuropsicòloga avaluadora del “Estudi sobre l'Avaluació de l'eficàcia, seguretat i tolerància de Nimodipino en pacients amb demència degenerativa primària”. Assaig 660. Promotor: Química Farmacèutica Bayer. (Inici: Març 1993).

Neuropsicòloga avaluadora del “Estudi dels efectes cognitius de dues dosis del fàrmac S-12024-2 (100, 300 mg/dia) en administració oral i crònica (12 setmanes) en 300 pacients ambulatoris amb demència tipus Alzheimer (DTA)de grau mig-moderat. Estuio multicèntric controlat enfront de placebo”. Promotor: Institutde Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.). (Inici: Maig 1994).

Neuropsicòloga coordinadora del “Estudi per a la Normalització d'instruments Cognitius i funcionals per a l'avaluació de la deterioració cognitiva i la Demència (NORMACODEM)”. Promotor: Laboratoris Parke-Davis S.A.

Becària de l'Institut Municipal de Recerques Mèdiques (I.M.I.M.) amb la beca: “Avaluació de l'eficàcia, seguretat i tolerància de Nimodipino en pacients amb demència degenerativa primària”. (Setembre 1993-Gener 1996).

Becària de l'Institut Municipal de Recerques Mèdiques (I.M.I.M.) amb la beca: “Desenvolupament d’un servei integral per al diagnòstic, tractament i revolta en demències al Centre Geriàtric-Hospital de la Mar. I.M.A.S”. (Gener 1996-1998).

Membre de la “Unitat de Recerca de ServeisSanitaris l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica(I.M.I.M.)” (Gener 1996-1998).

Neuropsicòloga avaluadora de l'estudi “A 24 week, double-*blind, placebo controlled, parallel group, dose-*ranging, fixed dose study of the efficacyand tolerability of 5, 12, 5 and 25 ug. SB 2022026 b.i.b. in patients suffering from dementia of theprobable Alzheimer’s type”. Promotor: SmithKlineBeecham. (Inici: Setembre 1996).

Neuropsicòloga avaluadora de l'estudi “Avaluació de l'eficàcia i seguretat de 3 dosi de S-20098 (1, 10, 50 mg.) en administració oral una vegada al dia durant 24 setmanes en 400 pacients ambulatoris amb demència tipus Alzheimer i trastorns del son/vigília. Estudi controlat doble-cec enfront de placebo”. Promotor: Institut de Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.). (Inici: Febrer 1997).

Neuropsicòloga Co-avaluadora de l'estudi “Prospective, multicentre, randomised, double-*blind, placebo-controlled exploratory study toevaluate the safety, tolerability and efficacy of SDZENA 713 in patients suffering from probable Dementia with Lewy bodies”. Promotor: Novartis. (Inici: Març 1997).

Avaluació neuropsicològica i teràpia d'estimulació cognitiva en un grup d'ancians sense diagnòstic cognitiu d'una residència de Barcelona. Coordinació del projecte de recerca. Inici: Novembre 2002-Juliol 2003.

DOCÈNCIA
Professora de l'assignatura: “Exploració Neuropsicològica” del Màster de FormacióProfessional en Neuropsicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de la Mar. Barcelona. Curs 1994-1995.

Professora de l'assignatura: “Exploració Neuropsicològica” del Màster de FormacióProfessional en Neuropsicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de la Mar. Barcelona. Curs 1996-1997.

Professora de l'assignatura: “Exploració Neuropsicològica” del Màster de FormacióProfessional en Neuropsicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de la Mar. Barcelona. Curs 1998-1999.

Impartides 2 classes de l'assignatura “Neuropsicologia” del curs de Doctorat de Psicologia Clínica i Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 1995.

Impartides 3 classes de l'assignatura “Neuropsicologia” del curs de Doctorat de Psicologia Clínica i Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 1996.

Impartides 2 classes de l'assignatura “Neuropsicologia” del curs de Doctorat de Psicologia Clínica i Psiquiatria. Universitat Autònoma de Barcelona. Novembre 1997.

Impartit un curs sobre “Trastorns Orgànics: els demències. Diagnòstic diferencial amb la depressió” organitzat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Barcelona. Hospital de la Mar, Barcelona. 5 Maig 1995.

Professora de l'assignatura “ Afàsies: diagnòstic i rehabilitació” del Màster de Logopèdia de la Universitat de Granada. Facultat de Psicologia. Granada. 6-7 Octubre 1995.

Professora de l'assignatura “ Neurologia de l'envelliment” dins del curs de Postgrau en Gerontologia Mèdica, Clínica i Psicosocial organitzat pel Institut de Sociologia i PsicologiaAplicades (I.S.P.A.). Cursos 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001.

Impartida una classe en el curs de Postgrau: Atenció a la persona d'edat avançada. Fundació Balmesiana, 1997.

Professora de l'assignatura: “Dislèxies i disgrafias”i “Teràpia de les afàsies i els trastorns associats” del Màster de Formació Professional en Neuropsicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de la Mar. Barcelona. Curs 2001-2002. Curs 2002-2003. Curs 2003-2004. Curs 2004-2005. Curs 2005-2006.

Professora-monitora dels diferents cursos d'Ecografia musculoesquelètica per a Traumatòlegs realitzats en el Centri de la Mà de Barcelona des de Març 2009 fins a l'actualitat.

ALTRES MÈRITS
Traducció i adaptació al castellà del Manual i Protocols de la Bateria d'Eficiència Mnésica BEM-144. J. L. Signoret. (Treball no publicat).
Traducció de l'Escala ADAS per a avaluació de la demència d'Alzheimer.
Membre de la Junta Directiva de la SocietatCatalana de Neuropsicologiade Juny 1996-Juny 2001.
Tresorera de la Societat Catalana de Neuropsicologia des de Juny 1996 fins a Juny 2001.
Secretària editorial de la revista NeuropsychologiaLlatina.
Co-directora dels diferents cursos d'Ecografia musculoesquelètica per a traumatòlegs realitzats en el Centri de la Mà de Barcelona des de Març 2009 fins a l'actualitat.

PERTINENÇA A SOCIETATS
Membre de la Societat Catalana de Neuropsicologia des de 1991.Gestió tresoreria Juny 1996-Juny 2001

Membre de la Secretària Editorial de la revista semestral. Neuropsychologia Llatina. Ed. Masson. 1995-1999. ISSN-1136-7180

IDIOMES
Bilingüe per a català i castellà
Inglés i Francés amb bon nivell de comprensió, conversa, lectura i escriptura
Coneixements bàsics d'Italià i Alemany
Àrab nivell mitjà cursats 4 nivells a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona (Drassanes)
Àrab en l'Acadèmia Alqantara d'estudis àrabs nivell mitjà de comprensió, conversa, lectura i escriptura. En l'actualitat

bottom of page