top of page

Problemes de personalitat i els seus conflictes

Al llarg de les diferents etapes vitals podem patir problemes per la nostra personalitat i que la nostra manera de ser ens porti dificultats de relació amb els altres, bé perquè no ens entenen o perquè no ens sentim compresos. 

 

Ens podem trobar en situacions on no sabem com fer front a certs conflictes (de parella, laborals, amb els fills...), ens podem veure superats per pors o inseguretats, podem patir d’ansietat davant de situacions noves o no saber com manegar situacions de conflicte, podem tenir conflictes generacionals tant amb els de la generació anterior com amb els de la posterior, podem estar incòmodes i no saber fer front a les diferents etapes vitals, podem tenir diferents graus de patiment psicològic, inadaptació, desequilibri...que ens impedeixin tenir benestar emocional i psicològic. 

 

Sovint moltes qüestions de les referides poden veure’s perjudicades, amplificades i dificultades per un complex inferioritat, les idees irracionals, l’agressivitat, inseguretat o altres aspectes de la personalitat no identificats i no tractats Trobar l’equilibri psicològic és l’objectiu de la psicoteràpia per millorar la salut emocional establint un control de les idees irracionals per l’impacte dels nostres pensaments sobre la ment i les accions i el coneixement de la personalitat alhora de reforçar aspectes com la inseguretat, baixa autoestima, maneig de frustracions, reforç de l’optimisme, gestió de l’estrès, maneig de la depressió...

Si t’has identificat amb alguna situació de la redactada més amunt potser és el moment de buscar ajuda.

“Confiar en tu mateix no et garanteix l’èxit, però no fer-ho et garanteix el fracàs” Albert Bandaura
bottom of page