top of page

Adolescència

L’adolescència constitueix una etapa més de l’evolució humana en el creixement d’infant a adult considerant que va dels 10 als 20 anys d’edat que suposa un seguit d’importants canvis en diferents àrees de l’individu: biològics, sexuals, socials i psicològics.

 

Actualment els nostres adolescents son la generació dels mil.lènials, segons alguns anomenats la generació impacient, que ha crescut en un món de recompensa instantània. Les coses crucials i el que constituirà el seu futur com la satisfacció laboral, l’amor, la fortalesa en les relacions, l’alegria, l’autoestima,…es fonamenten en unes bases sòlides que paradójicament requereixen de força temps i molta paciència.

Per tant, aquests joves han d’aprendre a tenir paciència i demanar ajuda per tal de posar en marxa habilitats i mecanismes de supervivència. Els hem d’ensenyar com la felicitat i la realització personal i laboral s’obtenen de treballar dur durant molt temps.

L’adolescència es un moment de canvis continus que amb freqüència genera un estat de confusió en la persona, en ocasions difícil de portar en solitari, o sense l’ajut d’un professional, especialment si durant aquest període passen successos traumàtics (mort d’un familiar directe, separació del pares...).

Hi ha unes característiques pròpies d’aquest període que són, per tant normals encara que sovint topin amb els adults que els rodegen:

 • Formació de la pròpia identitat  i del caràcter definitiu

 • Adquisició d’una autonomia creixent

 • Expressió dels sentiments, de vegades, contradictoris i lligats sovint a canvis hormonals, eclosió-explosió-implosió afectiva

 • Canvis d’estat d’ànim no relacionat necessàriament amb coses reals (pas de ràbia a tristor, a felicitat,...)

 • Tria d’amics (en + o – perills) com atracció pels altres (fins i tot en extrems) i per contra oposició amb alguns altres

 • Discriminació d’afectes

 • Emotivitat exaltada

 • Espontaneitat exagerada (edat del “pavo”)

 • Qüestionament de les opinions d’altres (tolerant vs. crític) i de les normes en general

 • Fantasies i ideals portats als extrems i fins i tot molt irreals o absurds

Donat que és un període de canvi recomano parar atenció especialment a alguns punts freqüents de conflicte per tal d’organitzar una estratègia i trobar una aproximació al pacte i al no-conflicte:

 • Amistats

 • Horaris (d’arrivada)

 • Permisos

 • Deures de casa

 • Temps d’estudi

 • Rendiment acadèmic

 • Temps dedicat a ordinador, jocs, uatsap

 • Futur vocacional

Recomano educar i tenir especial cura en:

 • Respecte per les normes

 • Assumpció de responsabilitats

 • Canvi d’aparença

 • Negociació de les normes

 • Respectar la llibertat

 • Comprensió de les situacions

 • Atenció en els canvis

 • Resolució de conflictes intergeneracionals

 • Potenciar el diàleg i la confiança

“Sovint les persones diuen que encara no s’han trobat a si mateixes. Però el sí mateix no és una cosa que un troba sinó quelcom que un crea” 

Thomas Szasz

adolscencia.jpg.webp
bottom of page