top of page
cere.jpeg

De quines patologies s'ocupa?

Els tipus de patologies són variades com traumatismes cranioencefàlics (TCE), accidents vasculars cerebrals o ictus (AVC), tumors cerebrals, demència o altres malalties neurodegeneratives (Parkinson, esclerosi múltiple,...), des de la pèrdua de memòria fins als diferents tipus de demència (Alzheimer, vascular, ...)

La neuropsicologia també ajuda a l’hora de fer el diagnòstic diferencial entre patologies similars i discriminar si les alteracions tenen base orgànica o son funcionals (entre una depressió  i una demència). En casos de simulació per acreditar la veracitat de l’afectació i/o l’exageració de les possibles alteracions. 

 

En l’àmbit laboral, l’avaluació neuropsicològica es fa tant per fer el diagnòstic i la rehabilitació com per considerar una possible reintegració a la feina. En casos de deteriorament cognitiu ens serveix l’avaluació neuropsicològica per a poder fer un seguiment evolutiu comparant diferents exploracions al llarg del temps i reorientant la rehabilitació.

Les persones grans, sovint tenen preocupació per problemes de memòria que poden ser els propis de l’envelliment normal o tractar-se dels primers símptomes d’una demència. Els tests neuropsicològics permeten diferenciar un o l’altre.

Amb menys freqüència s’avaluen altres pacients que pateixen malalties que poden acompanyar-se d’alteracions cognitives (diabetis, hipotiroïdisme, esquizofrènia, depressió i altres malalties psiquiàtriques...)

Un ictus, pot afectar la conducta, la parla, la memòria y altres funcions del cervell d’una manera lleu, moderada o greu. Una avaluació neuropsicològica ajuda a establir el grau d’afectació i la localització en el cervell i ens permet planificar les tasques de teràpia per a la recuperació cognitiva.

El Parkinson i altres malalties neurodegeneratives causen diferents problemes neurològics, en aquests casos un examen neuropsicològic marca una línia base per a conèixer  específicament el progres i l’evolució de les funcions afectades.

La malaltia d’Alzheimer i altres demències produeixen alteracions a totes les funcions cognitives i especialment a la memòria, la personalitat i las habilitats cognitives. La valoració mitjançant tests en aquest cas ens permet identificar el perfil neuropsicològic i detectar problemes de memòria en un estadi molt inicial mentre que en fases moderades tenir una valoració detallada ens permet treballar des de la teràpia cognitiva per tal de no perdre funcions ràpidament. A més la valoració periòdica ens pot donar indicis sobre l’evolució de la malaltia.

Els traumatismes cranioencefàlics poden causar una gran varietat de símptomes segons quina part cerebral sigui la afectada, per mitjà de l’avaluació del neuropsicòleg definim quines funcions cerebrals estan alterades i planifiquem a partir d’aquí la teràpia cognitiva amb exercicis específics.

bottom of page