top of page
neuro.jpeg

NEUROPSICOLOGIA

Els neuropsicòlegs som psicòlegs de formació que ens especialitzem en la comprensió de la relació entre la conducta i el funcionament cerebral i per fer aquesta especialització precisem d’una formació extensa en neurologia i específica en el funcionament cerebral.

La neuropsicologia es una neurociència, una especialitat a cavall entre la psicologia clínica i la neurologia que estudia la relació entre la funció cerebral i la conducta, és a dir, estudia els efectes que una lesió, dany o funcionament anòmal a les estructures del sistema nerviós central causa sobre els processos cognitius, psicològics, emocionals i del comportament individual.

Tracta de comprendre la relació entre funcionament cerebral i conducta de manera que després d’avaluar les funcions cognitives cerebrals (per mitjà de la història clínica, la valoració de proves de neuroimatge com el TAC o la RM i amb tests neuropsicològics) es pot determinar quina zona cerebral és la zona lesionada.

Les funcions cognitives o funcions mentals superiors són el llenguatge, l’atenció, l’aprenentatge i la memòria, la consciència, les emocions, el pensament i el raonament, les funcions visuoespacials i les funcions executives.

Les funcions executives són activitats mentals complexes, necessàries per a planificar, organitzar, guiar, revisar, regularitzar i avaluar el comportament necessari per adaptar-se eficaçment a l´entorn i per aconseguir fites.

bottom of page